Thi công, cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích: 600m2

Khách Hàng: Nhà hàng Bizman Sky

Địa Chỉ: Tầng 14 Tòa nhà IMC, 62 Đ. Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn Thành: Tháng 12/2022

Back


Thi công, cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích: 600m2

Khách Hàng: Nhà hàng Bizman Sky

Địa Chỉ: Tầng 14 Tòa nhà IMC, 62 Đ. Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn Thành: Tháng 12/2022

Back


Thi công, cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích: 600m2

Khách Hàng: Nhà hàng Bizman Sky

Địa Chỉ: Tầng 14 Tòa nhà IMC, 62 Đ. Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn Thành: Tháng 12/2022

Back


Thi công, cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích: 600m2

Khách Hàng: Nhà hàng Bizman Sky

Địa Chỉ: Tầng 14 Tòa nhà IMC, 62 Đ. Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn Thành: Tháng 12/2022

Back


Thi công, cung cấp và lắp đặt nội thất


Diện Tích: 600m2

Khách Hàng: Nhà hàng Bizman Sky

Địa Chỉ: Tầng 14 Tòa nhà IMC, 62 Đ. Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàn Thành: Tháng 12/2022

Back